Liturgische en parochiale kalender en mededelingen

Driekoningen 2018 :

Résultat de recherche d'images pour "driekoningen"

vooravond 5 januari  : zegening Driekoningenwater in Aalst om 18 u gevolgd door de H Mis

6 Januari : Mis van Driekoningen in Aalst om 11 uur, Nadien gelegenheid om goud, wierrook , myrrhe en krijt (voor huiszegeningen), te laten zegenen volgens de rituale. Inderdaad 6 januari is de enige dag dat de priester deze zegeningen kan doen en ook een speciale huiszegen met wierrook. Veel devotie!

7 Januari : Mis in Aalst om 18 uur met de plechtigheid van Driekoningen

 

Iedere donderdag en vrijdag lezingen :

Beste gelovige vrienden,

Welkom !

Voordrachten door Fr Eric Jacqmin :

TE VOLGEN VIA INTERNET OF TELEFOON :

18 h 00 H Mis in Aalst, Kerkhoflaan 44, 9300 Aalst

19H30 voordracht godsdienst
– (donderdag) geestelijke leer,
– (vrijdag) verdieping catechismus voor volwassenen

20h30 : vragen en pauze

– (vrijdag) : 21h00 Wijsbegeerte

Gods zegen

Voor deelname vraag mij toegang tot internet of telefoon via emailadres :

laurentius77@hotmail.com

St Thomas Aquinas

Aristoteles

 

++++

Beste gelovigen,

ziehier het maandblad voor de parochie van Aalst :

!Aalst-parochieblad jan2017!

Zalige Driekoningentijd !

De missen in de week veranderen nog teveel om alles vast te leggen. Ik celebreer liefst als er mensen en vooral een misdienaar aanwezig is. Dus ik hang van hen af…

Veel godsvrucht.