Crisissen

Beste vrienden,

regelmatig vragen mensen mij iets op papier te zetten over de crisissen in de Kerk:

  • de postconciliaire
  • in dit verband : wat te denken over een eventueel ketterse paus?
  • over de crisis bij de FSSPX en haar vrienden
  • bij de weerstand van Mgrs Williamson en Faure
  • wat te denken over de groepen sedevacantisten
  • en vooral : waar is nu de Kerk, “wiens poorten nooit zouden overweldigd worden”,  volgens de eigen woorden van Onze Lieve Heer? Voorlopig een kort simpel antwoord: wel waar haar kenmerken tezamen zijn : “één, heilig, apostolisch en katholiek”.

Heb geduld, het komt allemaal.  Ik ben in alle nederigheid maar naar waarheid, goed gedocumenteerd. Deze uitspraak komt niet van mij : volgens Mgr Fellay is uw dienaar “het best gedocumenteerd van alle priesters van de FSSPX over de crisis in de Kerk.” Dus er komen gewapend betonnen bewijzen…

Ondertussen ben ik beschikbaar voor uitleg ter gelegenheid van ontmoetingen en voordrachten. zoals ik al voor velen heb gedaan.

Waarom duurt het zolang :

Met wat ik gevonden heb ben ik naar de onderwijzende kerk gegaan. Dat past :

Ik heb eerst alle bisschoppen gesproken  van de Lefebvre-dynastie.  

Nadien volgen de andere die geldig gewijd zijn en de Leer helemaal hebben bewaard.

Gods zegen !

Reacties zijn gesloten.