Censuur – Boekwet

Censuur – Boekwet

De Kerkwet van 1917 die nog steeds geldig is (omdat het Kerkboek van 1983 uitgegeven is door een ketter Johannes Paulus II en dus niet geldig is) eist dat voor elke publicatie over de godsdienst, er eerst een nazicht en goedkeuring gebeurt door de Onderwijzende Kerk, namelijk een verantwoordelijk bisschop of zijn aangestelde (censor).

Zie hiervoor de tekst zelf van het Kerkwetboek:
http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/_P4H.HTM

De Kerk doet dat uit grote zorg om van de haar door God toevertrouwde gelovigen alle dwaling en ketterij te weren, vermits deze laatste naar de ondergang leiden. Jezus zegt tegen ongelovigen en ketters van zijn tijd : “in uw zonden zult ge sterven”.

Vermits Vatikanum II ketters is, zijn allen die Vatikanum II hebben aanvaard ketters of ten minste semi-ketters.

Ikzelf heb van Mgr. Morello onlangs de opdracht gekregen om als censor te fungeren.
Mgr Morello is een geldig gewijde bisschop en géén ketter, hetgeen zeldzaam is deze tijd.  Ik ken er zo een 20-tal in de ganse wereld.

Zulke bisschoppen hebben van God alle vervangende jurisdictie gekregen omdat de Kerk nooit kan ophouden goed te functioneren. “De poorten der hel zullen Haar nooit overweldigen”.

Gelieve hiermee rekening te houden alle die publiceren in alle geval en omdat het God belieft.

Fr Eric Jacqmin

Censor Mgr Morello