Geestelijk testament

Nota vooraf:
Dit testament kan in de vorm van een notariële akte worden opgesteld en bewaard door een notaris (authentieke akte)naar keuze.
Als u de akte zelf schrijft en bewaart, moet u voor de geldigheid van een onderhandse akte (die rechtskracht heeft) het volgende doen :
– ze zelf met de hand te schrijven ofwel ze ten minste ondertekenen voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”
– duidelijk naam voornaam, woonplaats van uzelf, de onderschrijver(ster), datum en plaats van de akte

Geestelijk testament


(datum en plaats)

Ondergetekende … (naam en voornamen), wonende te … verklaart goed bij verstand te zijn en volledig vrij en met besliste wil het volgende te regelen voor “wat moet en niet mag” voor, onder en na mijn overlijden :

1– Ik weiger alle vorm van orgaandonatie en orgaanontvangst (zeker niet van levensnoodzakelijke organen)
2– Ik weiger alle vorm van euthanasie
3– Ik weiger palliatieve zorgen die gepaard gaan met overdosis morfine of ander overlijdensversnellers. Palliatieve zorgen die het overlijden niet versnellen zijn mogelijk volgens mijn wens of die van onderstaande personen die dit testament bewaren
4– Ik weiger crematie of verassing
5- Ik wens uitdrukkelijk de aanwezigheid van de priester die hieronder vermeld wordt bij mijn sterfbed om de laatste sacramenten toe te dienen en mij te begeleiden bij mijn overlijden. Hij hoeft niet gevaccineerd te zijn noch testen te hebben ondergaan.
6– Ik wens een begrafenismis en kerkhofliturgie volgens de tridentijnse ritus, door de katholieke priester (non una cum), die hierna wordt aangeduid
7– dit testament is in meerdere exemplaren bewaard door de hierna vermelde personen.
8- Dit alles is mijn laatste uitdrukkelijke en heilige wil.

– naam van de priester(s) :

– namen van de personen die een exemplaar bewaren :

(hier ondertekenen voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd)
(indien meerdere bladzijden, dan moet iedere bladzijde behalve de laatste, een parafering hebben)


NB

Een beetje uitleg over transplantatie.
Transplantatie, donatie en opname van organen is niet toegestaan als de organen van vitaal belang zijn, zoals het hart, beide nieren, lever, etc. Orgaantransplantatie wordt tegenwoordig praktisch uitsluitend uitgevoerd bij klinisch overleden mensen die zijn overleden aan hersendood. Hersendood wordt uitgesproken als de hersenen zo beschadigd zijn dat de persoon zeker snel zal overlijden (maar op dit ogenblik nog in leven is). Omdat in dit geval de organen nog levend en vers zijn, heeft de transplantatie een grotere kans van slagen dan het transplanteren van organen die niet meer in leven zijn. Hersendood is geen echte dood. De dood is de scheiding van ziel en lichaam. Bij klinische of hersendood leeft de persoon nog, het bloed circuleert nog. Daarom is de enige echte dood de dood van het hart, wanneer het bloed niet meer circuleert.
Bij zogenaamde orgaandonatie gaat het dus om vitale organen, afgenomen van een levend persoon die alleen hersendood, dus nog levend is. Het is dus een moord en een zelfmoord.

Reacties zijn gesloten.