Welkom op deze stek – wie zijn wij ?

Scaturrex

Betekenis van de titel

“Scaturrex” betekent in het Latijn : “overvloedige bron of fontein”, zo benoemden de Kerkvaders de Kerk en de geloofsbronnen

Het woord Scaturrex is tegelijkertijd een acroniem

 van :

Sancta

Catholica

Apostolica

Traditionalis

Una

Romana

Regina

Ecclesia

Xti (Christi)

vertaald: “Heilige, Katholieke, Apostolische, Traditionele, Ene, Roomse, Koningin, Kerk, van Christus”

Dit is de korte samenvatting van alles waar we voor staan en voor gaan.

De drie laatste letter vormen” REX,” wat Koning betekent,

Christus is eeuwige Koning van het Heelal !

De bedoeling van de webstek

is verkondiging van Christus’ Leer, zoals Hijzelf het ons heeft gevraagd

om ons bescheiden aandeel te bezorgen bij het helpen overleven van het gezonde deel van de Kerk, te midden van de crisissen van de Katholieke Kerk sinds 1964 tot nu toe.

Sedevacantisme

We bewijzen in deze webstek dat een paus zijn ambt verliest als hij in een uiterlijke en publieke ketterij vervalt. Dit is het geval wegens de vele ketterijen van de huidige hogere geestelijkheid. Er is dus geen paus in Rome, de zetel is voorlopig leeg (sedes vacans).

We geven nochtans verschillende mogelijkheden aan waarop de crisis in de Kerk kan geklaard worden en het Pausschap hersteld.

 

Reacties zijn gesloten.