Pauskwestie 2

We zagen in “pauskwestie 1″ dat de leer dat een ketterse paus geen paus (meer) is”, tot de geloofsschat behoort.

Nu gaan we een ander zeer sterk argument gebruiken: de onfeilbaarheid van het levend magisterium.

Het levend magisterium is de onderwijzende Kerk zoals ze nu op dit ogenblik in leven is op aarde : het zijn de paus en de bisschoppen.

Welnu de Kerk leert ons dat er twee soorten van onfeilbaarheid bestaan:

 • Buitengewoon Universeel Magisterium (BUM): ex cathedra
 • het Gewoon Universeel Magisterium (GUM)
 1. Het BUM is niet meer werkzaam omdat ieder gelovige vaststelt dat in Rome men is afgeweken van het geloof.

Drie kleine voorbeelden dat Vaticanum II en dus ook IEDER die dit concilie aanneemt (vb Sint Petrusbroederschap enz..) ketters is/zijn of verdacht van ketterij:

 • Mgr Lefebvre heeft in zijn boek “Zij hebben Hem onttroond” bewezen dat “Dignitaris Humanae” van Vaticanum II tegenstrijdig is met het Koningschap van Christus.
 • Cardinal Jozef Ratzinger heeft in zijn boek “Principes de la théologie catholique” geschreven dat “Gaudium et Spes” van Vaticanum II tegenstrijdig is met de Syllabus en Quanta Cura van Pius IX (wat door alle theologen als onfeilbaar wordt beschouwd, ten minsten als GUM).
 • “Nostra Aerate” nr 2 en 4 van Vatican II (” er zijn elementen van waarheid en heiligheid in alle godsdiensten”) zijn tegenstrijdig met de H Schrift de leert “Er is ons geen andere naam gegeven onder de Hemel” dan Jezus en “Er is geen heil in geen enkele andere” dan Jezus.

Onze Lieve Vrouw heeft ons trouwens gewaarschuwd in de 19 eeuw in La Salette : “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de antichrist”.

Het BUM is de paus die

 • als hoofd van de Kerk,
 • voor alle christenen,
 • eens en voor altijd een zaak wilt regelen
 • van geloof of zeden,
 • met of zonder concilie :

dat is onfeilbaar ! (zie het Eerste Vaticaans Concilie 1870)

Vermits alle pausen vanaf het laatste concilie zijn afgeweken van het geloof, is dat problematisch geworden : bvb paulus VI heeft onder en na dat concilie verklaart dat hij zijn onfeilbaarheid niet wil gebruiken (om de protestanten en schismatieken niet voor het hoofd te stoten in het kader van het modern oecumenisme).

Nu is het zo dat de Kerk kan werkzaam blijven en bestaan zonder paus gedurende een bepaalde tijd : het bewijs is historisch : het “interregnum” : de tijd tussen de dood van een paus en de keuze van een opvolger, is er geen paus in de Kerk, maar de Kerk bestaat verder ! ook al duurde dat bijvoorbeeld 5 jaar of langer, voor er een paus werd verkozen.

2. Het GUM daarentegen is afgebroken, is altijd werkzaam omdat er altijd goede bisschoppen zullen zijn, ze zullen nooit ontbreken, hoe weinig er ook mogen zijn (anders zouden er sacramenten ontbreken zoals de priesterwijding enz..), omdat Jezus geleerd heeft: ‘De poorten der hel zullen haar (de Kerk) niet overweldigen” en “Ik zal bij u zijn tot het einde der wereld”.

Het is nog geen einde der wereld omdat verschillende profetieën van in de H Schrift niet verwezenlijkt zijn (“het merendeel van de Joden zal zich bekeren” Romeinenbrief, Elias en Henoch zullen terugkeren in de tijd van de Antichrist enz..).

Het GUM is onfeilbaar

als alle bisschoppen (geldig gewijd en geen ketters), verspreid over de wereld, het over een bepaald punt van het geloof of zeden eens zijn en in eenheid zijn met de Leer van de Kerk uit het verleden: dus  de eenheid van lering van al de bisschoppen in plaats en tijd.

Ketters komen  niet in aanmerking om over diezelfde ketterij te oordelen, dus komen alleen in aanmerking bisschoppen die geldig gewijd zijn en die geen ketter zijn =

 • de drie bisschoppen van de FSSPX
  • Mgr Williamson komt niet in aanmerking omdat hij praktischketter is : hij verwerpt dat de Kerk een structuur moet hebben, hij wil geen structuur meer, nooit meer. Dat is de ketterij van anarchie, veroordeeld door de Kerk (zie mij artikel in de engelse tak van deze webstek hierover)
 • sommige sedevacantistische bisschoppen (zij die geen ketter zijn, want er zijn ook ketters tussen, bvb “feeneyisten”)

Wel al deze bisschoppen zijn het eens over het feit dat :

 • een ketterse paus geen paus (meer) is ; (de enige die het mij niet expliciet maar impliciet heeft toegegeven is Mgr de Galarreta)
 • Dat Franciscus een ketter is (alleen Mgr Fellay en de Galarreta hebben dat impliciet toegegeven, de anderen expliciet)

Inderdaad alle  bisschoppen sedevacantisten leren dit, ze zijn voor zover ik weet  :

 • Mgr Stuyver (Dendermonde België)
 • Mgr Sanborn (USA)
 • Mgr Dolan “
 • Mgr Neville “
 • Mgr Pivarunas (hoofd van de CMRI) “
 • Mgr Morello (Hoofd van traditionele Jezuïeten in Argentinië)
 • 7 bisschoppen van de UOGCC in Oekraïne.

En de drie bisschoppen van de FSSPX hebben mij dat in juni 2015 persoonlijk ook verklaard.

Mgr Tissier zeer duidelijk, maar hij zei me dat hij er niet openlijk wou over spreken “omdat het niet zal aanvaard worden door een groot deel der gelovigen.”

Ik vond dat slap. Ik heb dat gesprek niet willen opnemen omdat dat niet ethisch is dat stiekem te doen, maar ik, Pater Eric Jacqmin, zweer dat ik de waarheid spreek. Ik ben niet geïnteresseerd in kerkelijke politiek of kwantum apostolaat ten koste van de kwaliteit, maar in de waarheid “Ik ben gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid” zegt O H Jezus Christus.

Het  besluit van pauskwestie 2 is dat  het Gewoon Universeel Magisterium het unaniem is over een zaak, dus is hier de onfeilbaarheid van het GUM van kracht.

Deo gratias.

Reacties zijn gesloten.