Mgr Leonard is een goede bisschop ? helaas niet !

Sommige gelovigen zeggen mij : “Maar Mgr Leonard is toch een goede bisschop !” Ik antwoord daar op : Ik wenste dat het waar was, maar ik heb bewijzen van het tegendeel, helaas :”

Mgr Leonard is voor gebruik van condooms – hier klikken aub –

citaat :

De leerlingen waren ook erg nieuwsgierig naar de visie van Leonard op seksualiteit. “Ik ben niet tegen het gebruik van condooms, maar onthouding of trouw aan een partner zijn betere middelen om seksueel overdraagbare ziekten te vermijden”, aldus de aartsbisschop.

einde citaat

Condoom is onanie met zijn tweeen. De zonde van Onan werd door God gestraft met de dood. Onanie is een wraakroepende zonde, want het is tegennatuurlijk.

Onan was de tweede zoon van Juda en zijn Kanaänitische vrouw Batsua (of “de dochter van Sua”) (Genesis 38:2; 46:12; Numeri 26:19; 1 Kronieken 2:3). Na de dood van zijn oudere broer Er – die geen nageslacht had -, gaf Juda aan Onan het bevel om Er’s vrouw Tamar te bezwangeren. Hoewel Onan intiem samenwoonde met Tamar, “verspilde hij het zaad op de grond”[2]; hiervoor werd hij ter dood gebracht door God. Dat Onan bewust zijn schoonzuster niet bezwangerde en zijn zaad elders uitstortte, heeft geleid tot de term ‘onanie‘, een synoniem voor masturbatie.

Onanie goedkeuren is tegen de bijbel spreken in zake morele wet. De morele wet is in tegenstelling met de liturgische (oud-testamentische) eeuwig : “hemel en aarde zullen vergaan, maar van de wet geen stip..” sprak Jezus.

De defintie van ketterij is “een uitspraak die in tegenstelling staat met een bron van het geloof”. Onanie goedkeuren is tegen de Heilige Schrift dus ketters.

Heilige Maria verklaarde in La Salette in een openbaring  : ” mijn priesters zullen riolen worden van vuiligheid”… en “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de antichrist”.

Dat ketterij niet kan is altijd overal en door iedereen verkondigd geweest in de Kerk (ubique ab omnibus et semper) en is dus onfeilbaar (Commonitorium van St Vincent van Lérins, die de Leer van de Kerkvaders samenvat in de 5e eeuw)

Dat een aartsbisschop aan kinderen verklaart dat condooms kunnen, is ergenis geven aan de kleinen.

… U weet wat Jezus zei van degenen die kinderen ergenis geven :

Uit het Evangelie :

Mattheüs 18:6
Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nuttiger, dat een molensteen aan zijn hals werd gehangen, en dat hij verzonken worde in de diepte der zee.

Marcus 9:42
En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware.

Lukas 17:2
Het zoude hem nuttiger zijn, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren.

Verder zei Mgr L (GVA 18 februari 2011 p 8) :” Ik heb niets tegen homo’s. Die mensen hebben evenveel rechten als hetero’s en mogen gerust samen in een huis leven…”

Samenleven in een huis voor mensen die op elkaar verliefd zijn is een naaste gelegenheid tot doodzonde. De sodomie is streng veroordeeld door de Heilige Schrift en door de Kerk.

Conclusie : ook Mgr Leonard is een wolf in schaapskleren (heeft reputatie van goed te zijn, maar promoot de doodzonde).

 

Reacties zijn gesloten.