Vasten en onthouding

Wist u :

Vermits Paulus VI en opvolgers anti-pausen zijn omwille van duidelijke en openbare ketterijen, is de regeling van en onder Paus Pius XII nog steeds van kracht bvb wat betreft vasten en onthouding. Men kan deze praktische regeling vinden in de “Mechelse Catechismus” ondertekend door alle bisschoppen van België van 1954, en die jarenlang gebruikelijk en van kracht was was voor het ketters concilie van Vatikaan II :

IN BELGIË :
 • Onthouding :
  • betekent :
   • zich onthouden van vlees en vleesnat (jus); vis, eieren, melkproducten en producten van of met dierenvetten zijn toegelaten.
  • wanneer :
   • op alle vrijdagen van het jaar
   • op alle woensdagen van de vasten
   • op de vier vastendagen
   • op verplichte feestdagen is men hiervan gedispenseerd (als men verplicht is naar de H Mis te gaan), behalve als het in de vastentijd valt.
  • wie :
   • alle katholieken vanaf 7 jaar gans het leven lang
 • Vasten :
  • betekent :
   • men eet slechte één volle maaltijd per dag (“volle” betekent : eten tot voldoening), ’s middags (of ’s avonds), maar een kleinigheid is ’s morgens (tot 60 gram) en ’s avonds (of ’s middags) tot 250 gram toegelaten.
  • wanneer :
   • op Aswoensdag,
   • Goede Vrijdag,
   • 7 december (vigilie van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis)
   • en 23 december (de vòòrvigilie van Kerstmis)
    • als de 23e op een zondag valt, is de 24e december (de vigilie) vasten- en onthoudingsdag
  • wie :
   • alle katholieken vanaf 21 jaar tot 60 jaar (niet inbegrepen)
 • Eucharistische vasten :
  • wie :
   • iedereen die te Communie gaat moet nuchter zijn
  • wanneer :
   • voor gelovigen tot aan de Communie (voor priesters tot aan het begin van de Mis) :
    • 3 uur nuchter zijn van alle voedsel en van alcoholhoudende dranken
    • 1 uur nuchter voor alle andere dranken
    • water en geneesmiddelen zijn altijd toegelaten
 • Opmerkingen:
  • een dokter kan dispenseren wegens ziekte of lichamelijke zwakte en een bisschop of pastoor kunnen dispenseren wegens andere moeilijkheden (voorbeeld zeer zware lichamelijke arbeid, waarbij men vlees zou nodig hebben)
  • een dag duurt 24 uur en loopt van middernacht tot middernacht. Men kan kiezen tussen het wettelijk uur en het werkelijke uur (zonne-uur).
  • Is er twijfel dan moet men de pastoor raadplegen, en die kan beslissen.

Dit zijn de minimumvereisten opgelegd door de Kerk op vraag van Onze Heer Jezus Christus, maar ieder kan naar godsvrucht en vermogen meer presteren. De voorwaarden zijn om zich niet zodanig te verzwakken dat men zijn dagelijkse plichten niet goed meer kan volbrengen, of dat men zijn gezondheid schaadt.

Vergeet ook niet nederig te blijven, want de hoogmoed verpest alles en neemt alle verdiensten weg (bvb denken : “zie eens wat ik allemaal kan en doe !)” .

En ten laatste vergeet ook  niet alles te doen uit liefde tot God, zoniet baat het niets: lees 1 Cor 13 : “als ik mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar ik heb de liefde niet, het baat mij niets”.

VOOR ANDERE LANDEN :

DE REGELGEVING MOET TE VINDEN ZIJN IN DE CATECHISMUSSEN GOEDGEKEURD EN GEBRUIKT IN DAT LAND, VOOR DE KETTERIJEN VAN VATICANUM II, dus vòòr 21 november 1964.

Veel devotie !

IN NEDERLAND :

Deze katechismus dateert van 1959, dus dat is in orde  :

NB

voor een uitgebreide bronnendocumentatie zie de Franstalige versie:

https://scaturrex.eu/2016/02/14/jeune-et-abstinence/

Reacties zijn gesloten.