Pausen beschuldigd van ketterij

Vijf Pausen beschuldigd van ketterij

Vijf antipausen

Open verklaring :

Een belangrijk deel van de Kerk (17 bisschoppen en hun priesters en gelovigen) beschouwt de pausen Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus als antipausen omdat ze ketterijen verkondigden ; ze worden door het feit zelf van de ketterij antipausen.

Voor uitvoerige uitleg en documentatie :

Fr . Eric Jacqmin

Priester

LL.B.

M.Phil.

Contact : laurentius77@hotmail.com

Pausen kunnen van ketterij beschuldigd worden en verliezen daardoor hun pausambt door het feit zelf van de ketterij.

Zie hiervoor :

https://scaturrex.eu/2016/11/12/pauskwestie-1/

https://scaturrex.eu/2016/03/08/pauskwestie-2/

Sinds Vaticanum II zijn er reeds verschillende pausen van ketterij beschuldigd.

Hier een bloemlezeing :

Paulus VI werd beschuldigd van ketterijen door katholieke kopstukken met veel aanhang :

 1. Abbé Georges de Nantes op 28 maart 1973, hij heeft het dossier zelf gaan afgeven in Rome : « liber accusationis in Paulum Sextum » (brief van beschuldiging tegen Paulus de Zesde)http://crc-resurrection.org/liens-utiles/archives/liber-accusationis/in-paulum-sextum/
 2. Op 25 février 1982 verklaart Mgr. Aartbisschop Ngo Dinh Thuc dat Rome ketterijen verkondigt en dat bijgevolg de pausen hun ambt door het feit zelf van de ketterij hebben verloren:http://blog.catholicapedia.net/tag/mgr-thuc/
 3. Mgr. Aartsbisschop Marcel Lefebvre, 6 november 1985 :
  1. Hij zendt een tekst met « 39 twijfels » over de publicaties van Paulus VI :« LES 39 DUBIA sur la DÉCLARATION CONCILIAIRE SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE présentés à la Congrégation pour la Doctrine de la foi par S. Exc. Mgr Marcel LEFEBVRE, Archevêque-Evêque Émérite de Tulle, Fondateur de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X »
   1. https://laportelatine.org/vatican/sanctions_indults_discussions/premieres_discussions_jeanPaulII/dubia_lefebvre_06_11_1985.pdf
  2. In het boek « Zij hebben Hem onttroond » beschuldigt Mgr Lefebvre Vaticanum II op deskundige wijze van ketterijen :http://catholicapedia.net/Livres/Mgr_Lefebvre/Ils_l_ont_decouronne/Ils_l_ont-decouronne_table_glob.htm
 4. Mgr Tissier de Mallerais beschuldigt Benedictus XVI van erger ketterijen dan die van Luther :http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C332_Mgr-Tissier_La-Foi_au-Peril-de-la-Raison_44p.pdf
 5. De 7 bisschoppen van het UOGCC (oosterse ritus) verklaren hetzelfde en publiceren hun verklaring op internet. Ze hebben verschillende webstekken.

Laat ons bidden voor een goede Paus. God zal erin voorzien, Hij is Zijn geloften getrouw.

Reacties zijn gesloten.