Het ongeluk van Boeddha-beelden in huis

Boeddha-beelden, Geluks-brengers of Gevaarlijk?

Boeddhisme wil niet denken, niet willen, niet beminnen, niet hopen,

maar alleen opgaan in het …niets (“nirwana”)

–  de ziel wordt versmacht en de mens herleid tot plant (lotus)


Wanneer je mensen ontmoet met problemen (financiele, relationele, lichamelijke, etc.), hebben ze 9 van de 10 keer een boeddhabeeld bij hen in huis staat. Wanneer je dit vaststelt dan zal er toch een lichtje moeten gaan branden! Sommigen doen tevens aan het paranormale, wat wij noemen het occulte (dat is kennis van de verborgen dingen uit de duisternis, die overigens zich voordoet als licht). Zij zeggen rust te vinden in de Boeddha’s, maar hun leven is een puinhoop.

Er is een enorme hype gaande in ons land (maar ook in heel West-Europa) om overal boeddhabeelden neer te zetten. Als je googled op ‘boeddhabeeld’ dan worden zij als geluksbrengers aanbevolen. Er is helaas bij de mensen totaal geen geestelijk onderscheidingsvermogen en kennis, dat dit benevens de waarheid is. Deze Boeddhabeelden bewerken echter het tegenovergestelde van geluk, dat bewijzen ook de allerhande problemen die mensen krijgen wanneer zij zo’n beeld in huis hebben. De boeddhistische leer zit vol van het bezweren van geesten en boze geesten. Deze (demonische) machten hechten zich vast aan beeltenissen van de Boeddha, en doen hun vernietigend werk in het leven van mensen onder het mom van ‘geluksbrengers’. De meeste mensen hebben hier in het algemeen geen enkele weet van.

Boeddha heeft gezegd dat er geen God bestaat, maar na zijn dood zijn ze hem gaan vereren als een halfgod.

We kunnen hier verder kort over zijn. Het eerste gebod van God verbiedt het aanbidden van andere goden (afgoden) en het beoefenen van valse religies. Boeddha en het boeddhisme is daar een van. Er is maar één God, en maar één Jezus Christus die hij gezonden heeft om verlossing te brengen voor de gehele mensheid. Ook al aanbidden mensen de Boeddhabeeldjes niet bewust, toch hebben zij een negatieve invloed – ook al wordt dat anders voorgesteld – op degenen die ze in huis of in de tuin hebben. Onze God, is een jaloerse God, en hij duldt geen andere (af)goden naast hem! Dat leert de Openbaring van God. Een goede raad is dan ook, dat wanneer je een rustig en vredig leven – zonder rare problemen – wilt ervaren, en God niet wilt beledigen, doe ze je huis uit en sla ze kapot, begraaf ze in de grond !

Gerelateerde afbeelding

Boeddhistische monnik steekt zichzelf in brand in Sri Lanka in 2013

als protest tegen het slachten van koeien.

Een goede biefstuk eten mag dus ook niet meer.

Jezus zegt:

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Psalm 95 (Heilige Schrift – vulgaat) : “de goden van de heidenen zijn demonen”

Reacties zijn gesloten.