Catechismuslessen in audio – Mechelse Catechismus van 1954

Catechismuslessen

Mechelse Catechismus van 1954.

Goedgekeurd door alle toenmalige nog

katholieke Bisschoppen van België

 

Hier hebt u de tekst

(de meeste, maar spijtig niet alle lessen zijn voorhandig, er wordt aan gewerkt..)

 

01 Inleiding (39:02)

02 De christen en de christelijke leer (01:04:30)

04 Over God (01:10:34)

05 De H. Drievuldigheid (00:47:18)

06 Schepping – Engelen (00:59:40)

07 Mens Erfzonde (00:54:03)

09 Christus leven (01:10:39)

10 God de Heilige Geest (00:30:11)

11 Rooms Katholieke Kerk (01:06:06)

12 Gemeenschap van Heiligen en Vergiffenis van zonden (00:47:50)

14 Goddelijke Genade (00:43:45)

15 Goddelijke Deugden en Gaven van de Heilige Geest (00:50:28)

16 Zedelijke Deugden (00:46:11)

17 Goede Werken en Christelijke Volmaaktheid (01:11:23)

20 De Geboden van God Eerste Gebod (00:56:26)

21 Tweede derde en vierde Gebod (00:57:53)

22 5e 6e en 9e gebod van God (01:21:41)

23 Rest van de Geboden (01:08:25)

24 Het Gebed Het Onze Vader (00:54:03)

26 Sacramenten in het algemeen Het Doopsel (01:09:09)

27 Vormsel en Heilige Eucharistie Deel I (00:48:07)

29 Biecht en Heilig Oliesel (00:47:35)

30 Priesterschap en Huwelijk (01:11:05)

31 De uitersten (00:14:31)

 

Reacties zijn gesloten.