Aflaten

Aflaatbrief Zutphen 1336

Beste gelovigen,
Volgens het canoniek recht kan de biechtvader de voorwaarden voor het verkrijgen van aflaten omzetten (wijzigen), namelijk de voorwaarden die niet haalbaar zijn door barre omstandigheden. Dus voor al degenen die biechten bij uw dienaar (pater Eric Jacqmin) verander ik de volgende voorwaarden:

  • communie op dezelfde dag wordt omgeschakeld naar geestelijke communie
  • biecht 8 dagen ervoor of erna wordt verwisseld door een gewetensonderzoek en een acte van berouw
  • het bezoek aan een katholieke kerkhof (dat niet meer bestaat wegens de ontheiliging van onze begraafplaatsen door novus ordo geknoei) wordt gecommuteerd in een bezoek aan een duidelijk katholiek graf (waar een kruis op staat)
  • het bezoek aan een kapel of kerk (die praktisch allemaal novus ordo zijn en dus ook ontheiligd) wordt veranderd naar een bezoek aan een kapel of kerk waar geen novus ordo liturgie meer is of nooit zulke liturgie was (bijv. kleine kapellen toegewijd aan Maria of andere heiligen)
  • de kruisweg in een kerk wordt omgeschakeld naar de kruisweg die thuis wordt gebeden voor een (klein) kruisbeeld (bij voorkeur van hout)
  • de rozenkrans voor het tabernakel wordt omgeschakeld naar de rozenkrans voor een beeld van de Heilige Maagd dat door de Kerk wordt erkend (dus geen standbeelden van niet-erkende privé-openbaringen) en denkend aan een tabernakel waar de Hostie, geldig en geoorloofd geconsacreerd, met eerbied wordt bewaard .
    Als u nog andere vragen heeft, kunt u mij bellen.
  • Veel godsvrucht!
  • Pater E. Jacqmin+

Reacties zijn gesloten.