Liturgie – huidige regeling

De pausen hebben van Jezus de dubbel sleutelmacht gekregen: ”

Mattheus 16:19

Lees de Bijbel

“Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen”.

Johannes XXIII is de laatste paus, geen anti-paus, vermits hij gelukkig niet aan de vier voorwaarden voldoet om zijn pausschap te verliezen:

  • een paus
  • verkondigt een ketterij (een tegenstelling met een bron van het geloof : Heilige Schrift voor zover deze duidelijk is en de Traditie voorzover deze onfeilbaar is)
  • uitwendig (dus niet alleen in gedachten)
  • en publiek (dus niet alleen in beperkte kring)

zie :

https://scaturrex.eu/category/non-classe-fr/cr_fr/pos_fr/pope-fr/

https://scaturrex.eu/category/non-classe-nl/cr_nl/pos_nl/pope-nl/

Johannes XXIII had ook niet de bedoeling om de Kerk te vernietigen zoals sommigen beweren omdat hij volgens twee ernstige getuigen (oa Jean Guitton in zijn boek over deze paus) heeft uitgeroepen op zijn sterfbed “stop het concilie, stop het concilie, het loopt verkeerd”.

Wij volgen dus de liturigische boeken van Johannes XXIII namelijk die van de uitgave van 1962.

  1. Autoriteitsargument :

Het is een doodzonde een paus niet te gehoorzamen.

Wij keuren dus met kracht alle andere gebruiken af, bvb het verwerpen van de boeken van Johannes XIII en zelfs de Goede Week van Pius XII (1953) en het teruggrijpen naar de boeken van Pius X.

Gehoorzaamheid is de meest verdienstelijke deugd en ze houdt alleen op met de doodzonde.

2. argument van de onfeilbaarheid van de Kerk:

Indien de boeken van 1962 en 1953 niet goed zijn, heeft de ganse Kerk zich jarenlang vergist door deze boeken universeel te gebruiken gedurende lange jaren (tot de hervorming van 1969).

Hetgeen niet mogelijk is wegens de belofte van Onze Heer Jezus Christus :

Math 16:18 “..op deze rots zal ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”.

Q.E.D.

Reacties zijn gesloten.