Prachtig initiatief

Charles de Foucault : “we zullen de Islamieten, vooral die van Noord-Afrika moeten bekeren of ze zullen Europa binnenvallen en ons bezetten, het is het een of het ander, er is geen middenweg”.

Hoe erg het ook zou kunnen tegensteken, dit is pure naastenliefde: “Bemin uw vijanden”…”Bidt voor die u vervolgen”…”vergeldt het kwade met het goede” enz…

                        Beste vrienden,

                       Neem deel aan een eenvoudig maar diepgaand initiatief, begonnen door een vroom persoon via internet.

                        Hoe machtig en angstaanjagend het leger van Daesh (IS) ook is, wat zouden diens mogelijkheden niet zijn als het geraakt zou worden door Gods genade en we met dezelfde gedrevenheid strijden voor de Liefde !

                        Laten we een leger aanwerven, oproepen tot een nieuwe, vredevolle kruistocht ! … Het doel is om elke soldaat van Daesh te bekeren.

                        Iedereen kan een soldaat “adopteren” (onbekend voor ons maar wel gekend door God). 

                        Ge kunt hem zelfs een christelijke naam te geven en hem adopteren in je hart als een echte zoon (een opstandige weliswaar, maar voorwerp van uw liefde). 

                        Je kan hem tot leven roepen door je liefde en door alles wat je voor hem zal offeren (je vreugde en verdriet, uw lach, elke ademtocht…)

                        Wees er zeker van dat je op een dag, hier op aarde of in de hemel, een kerel zal ontmoeten die je zal zeggen : 

                        “ik heet … (naam die je zal gekozen hebben voor je soldaat) en ik maakte deel uit van het leger van Daesh, nu heb ik mijn leven gegeven voor Christus !”

                        Voel je je geroepen voor zulk een “adoptie”, doe dan mee met ons ! Zet je in voor een kruistocht van de Liefde.

Gebed : 

                  “Heilig en Onbevlekt Hart van Maria, bekom van de Heer Jezus, uw Goddelijk Zoon, de God van Liefde, die ons getoond hebt hoe we moeten liefhebben, ik vertrouw U … (vernoem je soldaat) toe, opdat hij Uw en Gods Liefde mag ontdekken en er in overvloed mag van leven. 

                  Verander mij zodat Uw Liefde zich langs mijn hart mateloos en teder zou kunnen uitstorten over mijn vijanden, tot hun bekering.

                  Ik smeek U om van … (noem je soldaat) een grote heilige te maken.

                 Smeek voor ons de Heilige Geest af om van te leven en opdat de wereld gered zou worden.

                  Dank U Maria en Jezus, ik hou van U !”

Doe hetzelfde gebed voor één vrijmetselaar, de grote onzichtbare vijand van Kerk en Staat die achter de schermen heer en meester speelt van oorlog en vrede in de wereld.

Bid voor de bekering van één zichtbare en één verborgen vervolger van de Kerk. Als ieder die doet, kan dat een ommekeer teweeg brengen van de ganse situatie van de Kerk.

N.B. : aarzel niet om dit initiatief te verspreiden !

Reacties zijn gesloten.