Transplantatie van organen : moord en zelfmoord

Dierbaren,

ZEER BELANGRIJK !

De huidige wet in België gaat ervan uit : wie zwijgt stemt toe: dat betekent dat wanneer u  stervend bent, de overheid vitale organen kan laten wegnemen zodat u sterft. Alleen als u bij leven hebt geprotesteerd hiertegen, gebeurt dit niet !

ik citeer uit een  officiële webstek :

Na een overlijden: wie zwijgt, stemt toe

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

Als u niet wilt dat na uw dood organen of weefsels worden weggenomen uit uw lichaam, dan moet u een document invullen en overmaken aan uw gemeente.

Formulier voor instemming

Organen laten wegnemen of niet? Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood die pijnlijke keus in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf een registratieformulier voor instemming opmaken. U kunt dat formulier afhalen bij uw gemeente.

Download het registratieformulier voor instemming met orgaandonatie (pdf, 1 p. – 6 kB).

hier de officiële webstek

ik schreef “stervend” en zij schrijven “na uw dood”: inderdaad de officiële overheid beschouwt de “cerebrale dood of hersendood” als dood. Nochtans circuleert het bloed nog in het lichaam, dus de ziel is nog in het lichaam, de dood is nog niet ingetreden. De echte dood (scheiding van ziel en lichaam) gebeurt maar als het hart niet meer functioneert, als het bloed stolt in de aderen. Hersendood is een term die onlangs is uitgevonden om de toestand te beduiden van iemand wiens hersenen onomkeerbaar zijn aangetast, zodat hij gaat sterven. Hij wordt als dood beschouwd om het wettelijk mogelijk te maken zijn organen weg te nemen, omdat om een transplantatie te laten gelukken het beter is een levend orgaan, een orgaan uit een levend lichaam te nemen dan een dood orgaan.  Eigenlijk is het lichaam nog levend maar het wordt als dood beschouwd om de organen er te mogen uitnemen, het is dus moord en zelfmoord.

Als het om vitale organen gaat ten minste. Donatie van niet-vitale organen, organen die men niet nodig heeft om te leven (vb één enkele nier, een stuk huid enz…)  is naastenliefde, maar donatie van vitale organen (die men nodig heeft om te leven : vb hart of twee nieren) is zelfmoord en moord.

Vul dus het formulier in te verkrijgen bij uw gemeentehuis, om te voorkomen dat u zelfmoord pleegt.

of hier ophalen :

formulier hier op te halen

 

Reacties zijn gesloten.