Het ongeluk van Boeddha-beelden in huis

Boeddha-beelden, Geluks-brengers of Gevaarlijk?

Boeddhisme wil niet denken, niet willen, niet beminnen, niet hopen,

maar alleen opgaan in het …niets (“nirwana”)

–  de ziel wordt versmacht en de mens herleid tot plant (lotus)


Wanneer je mensen ontmoet met problemen (financiele, relationele, lichamelijke, etc.), hebben ze 9 van de 10 keer een boeddhabeeld bij hen in huis staat. Wanneer je dit vaststelt dan zal er toch een lichtje moeten gaan branden! Sommigen doen tevens aan het paranormale, wat wij noemen het occulte (dat is kennis van de verborgen dingen uit de duisternis, die overigens zich voordoet als licht). Zij zeggen rust te vinden in de Boeddha’s, maar hun leven is een puinhoop.

Er is een enorme hype gaande in ons land (maar ook in heel West-Europa) om overal boeddhabeelden neer te zetten. Als je googled op ‘boeddhabeeld’ dan worden zij als geluksbrengers aanbevolen. Er is helaas bij de mensen totaal geen geestelijk onderscheidingsvermogen en kennis, dat dit benevens de waarheid is. Deze Boeddhabeelden bewerken echter het tegenovergestelde van geluk, dat bewijzen ook de allerhande problemen die mensen krijgen wanneer zij zo’n beeld in huis hebben. De boeddhistische leer zit vol van het bezweren van geesten en boze geesten. Deze (demonische) machten hechten zich vast aan beeltenissen van de Boeddha, en doen hun verni