Catechismuslessen en Geloofsleer

Reeks van catechismuslessen voor beginners, er zijn 72 voordrachten in totaal, uitvoerige verklaring van de 59 lessen van de beroemde Catechismus van Mechelen :