Censuur – Wet op boeken

Voor elke religieuze publicatie is toestemming van de kerk vereist.

Het wetboek van kerkelijk recht van 1917, dat nog steeds geldig is (omdat het wetboek van 1983 werd gepubliceerd door een publieke ketter antipaus Johannes Paulus II en daarom niet geldig is), vereist dat elke publicatie over religieuze of morele kwesties, elke tekst of zelfs een vrome afbeelding, eerst moet worden onderzocht en goedgekeurd door het leergezag van de Kerk, dat wil zeggen door een verantwoordelijke bisschop (bisschop van het bisdom of een “ordinarius” door aanvulling) of zijn aangestelde afgevaardigde, “censor” genoemd.

Zie hiervoor de tekst van het wetboek van de Kerk zelf: Canoniek Recht n°1384 t/m 1405

http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/_P4H.HTM

In het Frans :

http://catho.org/9.php?d=fn

Er bestaat tot nu toe nog geen Nederlandse vertaling van het Wetboek.

De Kerk doet dit om alle dwaling en ketterij jegens de gelovigen die haar door God zijn toevertrouwd, af te weren. Want ketterij leidt tot de ondergang van het geloof en het bovennatuurlijke leven.

Jezus zei tegen de ongelovigen en ketters van zijn tijd: “Jullie zullen in je zonden sterven”. Een ketterij is dus een doodzonde, maar zelfs een zonde die de formele ketter uit de Kerk verdrijft.

Aangezien Vaticanum II ketters is, zijn allen die Vaticanum II hebben aanvaard, ketters. Als ze het niet weten, zijn ze ‘materiële’ ketters, als ze op de hoogte zijn en gewaarschuwd door de kerkelijke autoriteiten, worden ze ‘formele’ ketters genoemd.

Zelfs een materiële ketter moet opzij worden gezet om te voorkomen dat hij de rest van de leden van de kerk besmet. Als hij een ambt in de kerk heeft (pastor of bisschop van het bisdom, enz..), wordt hij automatisch geëxcommuniceerd door het kerkelijk recht. Maar een formele ketter (dat wil zeggen dat hij tweemaal gewaarschuwd werd door de kerk en koppig blijft) wordt definitief geëxcommuniceerd tot publiekelijk berouw, afzwering en absolutie van zijn excommunicatie.

De huidige katholieke (sedevacantistische) bisschoppen hebben van God alle vervangende jurisdictie gekregen, want de kerk kan nooit ophouden goed te functioneren. “De poorten van de hel zullen haar nooit overweldigen”, zegt Jezus in het evangelie.

Houd hier alstublieft rekening mee voor alle redacteuren, zelfs door te bloggen op internet, omdat het God behaagt en het zelfs een streng verbod is van God en Zijn Kerk.

Fr. Eric Jacqmin