Pastorale mededelingen

Iedere donderdag en vrijdag om de veertien dagen zijn er lezingen :

Beste gelovige vrienden,

Welkom !

Voordrachten door Fr Eric Jacqmin :

TE VOLGEN VIA INTERNET OF TELEFOON :

18 h 00 H Mis in Aalst, Kerkhoflaan 44, 9300 Aalst

19H30 voordracht godsdienst
– (donderdag) geestelijke leer,
– (vrijdag) verdieping catechismus voor volwassenen

20h30 : vragen en pauze

– (vrijdag) : 21h00 Wijsbegeerte

Gods zegen

Voor deelname vraag mij toegang tot internet of telefoon via emailadres :

laurentius77@hotmail.com

St Thomas Aquinas

Aristoteles

 

 

Reacties zijn gesloten.