Censuur en Boekenwet

Censuur en Boekwet

nog steeds geldig voor alle gelovigen

 

De Kerkwet van 1917 die nog steeds geldig is (omdat het Kerkboek van 1983 uitgegeven is door een ketter Johannes Paulus II en dus niet geldig is) eist dat voor elke publicatie over de godsdienst, er eerst een nazicht en goedkeuring gebeurt door de Onderwijzende Kerk, namelijk een verantwoordelijk bisschop of zijn aangestelde (censor).

Image associée

De index van verboden boeken die het geloof en zeden bederven

Zie hiervoor de tekst zelf van het Kerkwetboek:
Censuur en Boekenwet Kerkelijk Wetboek gepromulgeerd door Benedict XV in 1917

De Kerk doet dat uit grote zorg om van de haar door God toevertrouwde gelovigen alle dwaling en ketterij te weren, vermits deze laatste naar de ondergang leiden. Jezus zegt tegen ongelovigen en ketters van zijn tijd : “in uw zonden zult ge sterven”.

Résultat de recherche d'images pour "verboden vrucht"

Het aanbieden en eten van de vrucht van de kennis van goed en kwaad

was de aanzet van de erfzonde en van alle miserie op aard

Vermits Vatikanum II ketters is, zijn allen die Vatikanum II hebben aanvaard ketters of ten minste semi-ketters.

Ikzelf heb van Mgr. Morello onlangs de opdracht gekregen om als censor te fungeren.
Mgr Morello is een geldig gewijde bisschop en géén ketter, hetgeen zeldzaam is deze tijd.  Ik ken zo een 20-tal bisschoppen in de ganse wereld. Bidden we voor heilige priesters, bisschoppen en… paus.

Zulke bisschoppen hebben van God alle vervangende jurisdictie gekregen omdat de Kerk nooit kan ophouden goed te functioneren. “De poorten der hel zullen Haar nooit overweldigen” (Matth. 16:18).

Résultat de recherche d'images pour "index censor"

Index van het Concilie van Trente en Pius IV

Gelieve hiermee rekening te houden, allen die publiceren in alle geval en omdat het God belieft.

Fr Eric Jacqmin +

Censor

Reacties zijn gesloten.