Censuur en Boekenwet

Censuur en Boekwet

nog steeds geldig voor alle gelovigen

 

De Kerkwet van 1917 die nog steeds geldig is (omdat het Kerkboek van 1983 uitgegeven is door een ketter Johannes Paulus II en dus niet geldig is) eist dat voor elke publicatie over de godsdienst, er eerst een nazicht en goedkeuring gebeurt door de Onderwijzende Kerk, namelijk een verantwoordelijk bisschop of zijn aangestelde (censor).

Lees verder Censuur en Boekenwet

Pausen beschuldigd van ketterij

Vijf Pausen beschuldigd van ketterij

Vijf antipausen

Open verklaring :

Een belangrijk deel van de Kerk (17 bisschoppen en hun priesters en gelovigen) beschouwt de pausen Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus als antipausen omdat ze ketterijen verkondigden ; ze worden door het feit zelf van de ketterij antipausen.

Lees verder Pausen beschuldigd van ketterij

Welkom bij het Traditionele Latijnse Heilige Misoffer

 

1 Inleiding

Misschien ben je wel eens naar een traditionele Heilige. Mis geweest. Of heb je ooit met een katholiek die de Latijnse Heilige Mis bijwoont, over de situatie in de Kerk gepraat. Of ben je toevallig een keer een kerk binnengelopen waar de traditionele Heilige Mis werd gecelebreerd.

Lees verder Welkom bij het Traditionele Latijnse Heilige Misoffer

Eglise Catholique Romaine -Tradition – Sedevacantisme

Left Menu Icon
SCATURREX